Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zgłoszenie na obiady i regulamin stołówki

 ZGŁOSZENIE NA OBIADY

 

                                                                                     Gidle, ................................

 

Imię i Nazwisko dziecka  ..................................................................   klasa…………

Od dnia ………………………

Nr  telefonu rodzica/ opiekuna …………………………..

 

                         

 

REGULAMIN STOŁÓWKI

1.Stołówka jest miejscem spożywania posiłków  dla uczniów, nauczycieli
i  pracowników szkoły.

2.Podstawą do korzystania ze stołówki jest uprzednie zapisanie się i dostarczenie podpisanego przez rodziców i ucznia regulaminu stołówki, a w razie rezygnacji pisemne zgłoszenie na e – dzienniku  tego faktu co najmniej dzień wcześniej
u nauczyciela świetlicy lub w sekretariacie szkoły.

3.Posiłki wydawane są w godzinach od 11.00  do 11:30 (klasy I-III), 11.30- 11.50 (klasy IV – V).. Cena obiadu 5,00 zł.

4. Płatność za obiady będzie regulowana z góry.

5.Osoby korzystające ze stołówki zobowiązane są do regulowania należności
w nieprzekraczalnym terminie do 7 dnia miesiąca.  

BRAK ODNOTOWANEJ WPŁATY DO 7 DNIA MIESIĄCA MOŻE SKUTKOWAĆ SKREŚLENIEM Z LISTY OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POSIŁKÓW Z PIERWSZYM DNIEM NASTĘPNEGO MIESIĄCA.

6.Opłatę można regulować w sekretariacie szkoły u Pani intendentki.

7. Zgłoszenie rezygnacji  obiadu w danym dniu można dokonać  pod nr  tel. 783767570   lub w świetlicy, najpóźniej do godz. 8:30 tego samego dnia. Późniejsza informacja uniemożliwia odliczenie posiłku w dniu zgłoszenia.

8. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności w dodatkowych terminach, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

9. Ogólne informacje dotyczące stołówki  są  umieszczane na tablicy informacyjnej, która znajduje się przy stołówce szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce  ‘‘Obiady”.

10. Każda osoba korzystająca ze stołówki może  spożywać gorący posiłek - obiad  tylko 1 raz dziennie w stołówce szkolnej.

11. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie spożywający posiłek.

12.Nad bezpieczeństwem uczniów spożywających obiad czuwają nauczyciele świetlicy.

13.Każda osoba przebywająca w stołówce zobowiązana jest do kulturalnego zachowania się, utrzymania ładu i porządku tj. ustawiania się w pojedynczej kolejce
do okienka, w którym wydaje się obiad, bezpiecznego przemieszczania się do solika, przy którym spożywa obiad, odnoszenia brudnych naczyń do zmywalni.

14.Nieprzestrzeganie regulaminu stołówki stanowi podstawę do skreślenia z listy osób spożywających obiady.

15.O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor szkoły.

 

PRZYJĄŁEM/PRZYJĘŁĄM DO WIADOMOŚCI I STOSOWANIA

 

………………………………………………………….

Podpis rodzica / ucznia

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny